Betalar ni rätt pris?
Få kontroll på kostnaderna med hjälp av vår elektroniska personalliggare. Se till att dina underleverantörer loggar in och loggar ut när dom utför service.
Med vår elektroniska personalliggare ser du hur många timmar dom faktiskt är på plats, och det är även ett perfekt verktyg att använda inför framtida upphandlingar med underleverantörer.

” Från 1 januari 2016 är det krav på elektronisk personalliggare på alla byggarbetsplatser i Sverige. Den nya lagen gäller alla som bedriver byggverksamhet, även utländska företag. Förutom större byggarbetsplatser kommer det även vara krav på personalliggare vid mindre ombyggnader i exempelvis bostadsrättsföreningar och butiker ”

Text från skatteverket.se

Uppfyller ni lagkraven?
Sedan juni 2016 finns ett lagkrav på att bygg-och renoveringsprojekt överstigande 4 basbelopp ska ha elektronisk personalliggare. En bostadsrättsförening är i juridisk mening byggherre och ansvarar då för att ha en elektronisk personalliggare på plats.
Se till att ni uppfyller lagkraven redan idag genom att installera vår elektroniska personalliggare.