Lag om elektronisk personalliggare för byggbranschen

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och mär de hat börjar och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.


Anmälningsplats

Vår fasta anmälningsplats gör det enkelt att registrera arbetstiden
Vårt grundpaket består av en anmälningsplats med en in- och en ut-läsare

Få igång din elektroniska personalliggare:
• Plugga in anmälningsplatsen i ett vanligt vägguttag
• Registrera användarkorten i systemet. Detta görs enkelt med hjälp av en bordsläsare som läser av kortet direkt in i systemet.
• När det är gjort kan användaren registrera sin arbetstid genom att lägga sitt användarkort på in-läsaren


Mobil lösning

Vi erbjuder en mobillösning för arbetsplatser som endast vill ha en smidig in-
och utloggningsfunktion som inte tar någon plats

• Enkel in & utloggning
• Du kan enkelt välja mellan olika projekt du har behörighet till i listan
• Plattformsoberoende, logga in via din smartphone, surfplatta eller dator

För att kunna använda den mobila lösningen behöver du
• Registrera användarkorten i systemet. Detta görs enkelt med hjälp av en bordsläsare
• Användaren får ett mail om att kortet är registrerat tillsammans med inloggningsinformation och kan då börja använda personalliggaren