Lag om elektronisk personalliggare för byggbranschen

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjar och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Läs mer om lagen på Skatteverkets hemsida


Se vår film om vad vi kan erbjuda er byggarbetsplats

 


ANMÄLNINSGPLATS

Vår fasta anmälningsplats gör det enkelt att registrera arbetstiden
Vårt grundpaket består av en anmälningsplats med en in- och en ut-läsare

Få igång din elektroniska personalliggare:
• Plugga in anmälningsplatsen i ett vanligt vägguttag
• Registrera användarkorten i systemet. Detta görs enkelt med hjälp av en bordsläsare som läser av kortet direkt in i systemet.
• När det är gjort kan användaren registrera sin arbetstid genom att lägga sitt användarkort på in-läsaren

MOBIL LÖSNING

Vi erbjuder en mobillösning för arbetsplatser som endast vill ha en smidig in-
och utloggningsfunktion som inte tar någon plats

• Enkel in & utloggning
• Du kan enkelt välja mellan olika projekt du har behörighet till i listan
• Plattformsoberoende, logga in via din smartphone, surfplatta eller dator

För att kunna använda den mobila lösningen behöver du
• Registrera användarkorten i systemet. Detta görs enkelt med hjälp av en bordsläsare
• Användaren får ett mail om att kortet är registrerat tillsammans med inloggningsinformation och kan då börja använda personalliggaren


NYCKELFRI LÅSNING

Vi har även bra produkter för nyckelfri låsning. För mer information om produkterna och användningsområden,
Se film från RCO.

En stor fördel med vårt system är att vi kan göra så att all personal måste logga in för att få tillträde till resterande inpassager på arbetsplatsen. Kontakta oss så ger vi ett förslag på ett skräddarsytt system som följer lagkravet och samtidigt hjälper er att spara både tid och pengar!