Protective Systems logga

Protective Systems etablerades 2004 och har bedrivit verksamhet med
elektroniska personalliggare sedan 2009. Vi är ett helägt dotterföretag till NVSS Security AB, etablerat 2010, verksamma inom inbrottslarm, passagesystem och CCTV.

Vi är ackrediterade leverantörer av ID06- lösningar. Vi har ett egenutvecklat tillförlitligt och beprövat system, bl.a. flera år inom byggsektorn.

Vi tillhandahåller mjukvara och läsarlösningar
Kontinuerlig utveckling och förbättring av både mjuk- och hårdvara garanterar våra kunder tillgång till den bästa tjänst som går att uppbringa.
Protective Systems AB och systerföretaget NVSS AB har mer 40 års erfarenhet av larmbranschen o säkerhetslösningar

Våra rötter finns i säkerhetsbranschen, med många års erfarenhet av bland annat passagesystem, larm, porttelefoni, bokningstavlor och CCTV/övervakningskameror. Vi arbetar med produkter från RCO, ett välkänt namn inom säkerhetsbranschen.

Vår elektroniska personalliggare
bygger på ett av de största systemen för larm och passage vilket innebär att vi kan utöka er enkla personalliggare till att omfatta, oavsett behov, alla säkerhetsfrågor. Systemet är flexibelt och ger obegränsade möjligheter inom säkerhetslösningar Vi har samarbetspartners över hela landet för att kunna erbjuda snabb service och support. För dig som kund innebär det en extra trygghet, utöver telefon- och fjärrsupport kan vi nästan alltid erbjuda snabb service på plats, oavsett vart arbetsplatsen är.

 


 

Personlig integritet är viktigt för Protective Systems Nordic AB.
Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande

Integritetspolicy