Anmälningsplats

Vår fasta anmälningsplats gör det enkelt att registrera arbetstiden i er elektroniska personalliggare.
Vårt grundpaket består av en anmälningsplats med en in- och en ut-läsare

  • Registrera användarkorten i systemet. Detta görs enkelt med hjälp av en bordsläsare som läser av kortet direkt in i systemet.
  • När det är gjort kan användaren registrera sin arbetstid genom att lägga sitt användarkort på in-läsaren

Vi har även möjlighet att integrera:
Inbrottslarm, passagesystem, CCTV samt start av elektronisk utrustning och liftar/truckar

Med vår elektroniska personalliggare plockar du som administratör enkelt ut rapporten som Skatteverket kräver att du ska ha.

Du kan även se och ta ut Närvarolistor, UE-listor och Tidrapportering på företagsnivå

Mobil lösning

Vi erbjuder en mobil lösning för arbetsplatser som endast vill ha en smidig in- och utloggningsfunktion som inte tar någon plats

  • Enkel in & utloggning
    Du kan enkelt välja mellan olika projekt du har behörighet till i listan
  • Plattformsoberoende, fungerar på såväl iPhone som Android

För att kunna använda den mobila lösningen behöver du:

  • Registrera användarkorten i systemet. Detta görs enkelt med hjälp av en bordsläsare
  • Användaren får ett mail om att kortet är registrerat tillsammans med inloggningsinformation och kan då börja använda personalliggaren

Med vår elektroniska personalliggare plockar du som administratör enkelt ut rapporten som Skatteverket kräver att du ska ha.

Du kan även se och ta ut Närvarolistor, UE-listor och Tidrapportering på företagsnivå