ANMÄLNINGSPLATS

Vår fasta anmälningsplats gör det enkelt att registrera arbetstiden i er elektroniska personalliggare.
Vårt grundpaket består av en anmälningsplats med en in- och en ut-läsare
  • Registrera användarkorten i systemet. Detta görs enkelt med hjälp av en bordsläsare som läser av kortet direkt in i systemet.
  • När det är gjort kan användaren registrera sin arbetstid genom att lägga sitt användarkort på in-läsaren

Vi har även möjlighet att integrera:

inbrottslarm, passagesystem, CCTV samt start av elektronisk utrustning och liftar/truckar