Vi har förmånliga erbjudanden till dig som är medlem i Glasbranschföreningen eller SFVF, se vår kampanj på respektive förenings hemsida eller kontakta oss för information.

 


FRÅN OCH MED 1 JULI 2018 MÅSTE DU ENLIGT LAG FÖRA PERSONALLIGGARE I VERKSTÄDER

Läs mer på Skatteverkets hemsida om vad som gäller för personalliggare.

Vår personalliggare är ett egetutvecklat tillförlitligt och beprövat system.
Det bygger på ett av de största systemen för larm och passage
Vi tillhandahåller mjukvara och läsarlösningar.
Systemet kräver väldigt lite administration och kan också användas som löneunderlag.
Kontinuerlig utveckling och förbättring av både mjuk- och hårdvara garanterar våra kunder tillgång till den bästa tjänst som går att uppbringa

 

 


 

På SFVFs hemsida finns samlad information om

Vad som gäller när personalliggare införs 1 juli