Från och med 1 juli 2018 måste du enligt lag föra personalliggare i verkstäder.
Lagen gäller samtliga verkstäder oavsett antal verksamma.
Definitionen på verksam är, någon som befinner sig i anläggningen
och utför någon slags uppgift, avlönad eller ej.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om vad som gäller för personalliggare.

Vår personalliggare är ett egetutvecklat tillförlitligt och beprövat system.
Det bygger på ett av de största systemen för larm och passage
Vi tillhandahåller mjukvara och läsarlösningar.
Systemet kräver väldigt lite administration och kan också användas som löneunderlag.
Kontinuerlig utveckling och förbättring av både mjuk- och hårdvara garanterar våra kunder tillgång till den bästa tjänst som går att uppbringa

 

 


 

På SFVFs hemsida finns samlad information om

Vad som gäller när personalliggare införs 1 juli

Klicka för att komma till SFVFs nyhetssida